☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwot, określonych

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 864 25 39, fax: 46 864 25 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PAPROTNI"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - obliczenia konstrukcyjne  /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - instalacje sanitarna i elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - instalacje sanitarne uzupełnienie /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - branża teletechniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża budowlana - zał. nr 1 Uszczegółowienie poz. 94 do poz. 100 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża teletechniczna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża budowlana i instalacyjna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża teletechniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.02.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 20.02.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert z dnia 27.02.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zam. Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-02-07 14:18:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-04-09 15:35:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1706144