Wykonywanie prac związanych z nadzorem technologicznym nad eksploatacją obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin - 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie reprezentowany przez

Marka Misiaka - Dyrektora

Ul. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski

tel./fax 46 861-37-08

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gzgk@gzgkteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Wykonywanie prac związanych z nadzorem technologicznym nad eksploatacją obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin - 2020 r."

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
GZGK Teresin
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2019-12-09 13:22:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2019-12-17 15:07:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki