Zakup paliw płynnych na potrzeby GZGK w Teresinie - 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwoty 30.000 euro

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie reprezentowany przez

Marka Misiaka - Dyrektora

Ul. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski

tel./fax 46 861-37-08

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gzgk@gzgkteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"ZAKUP PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TERESINIE - 2020 R."

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
GZGK Teresin
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2019-11-28 10:35:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-01-09 14:40:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki