DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY TERESIN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 221.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 - 39, fax: 46 - 864 - 25 - 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Zbiorcze zestawienie ofert z 05.08.2019 pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Ref. Zam. Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2019-07-26 14:04:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2019-09-10 11:38:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki