Przebudowa szkolnej bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Paprotni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.548.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 - 39, fax: 46 - 864 - 25 - 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

PRZEBUDOWA SZKOLNEJ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ORAZ SKOKU W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PAPROTNI

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

SIWZ  przebudowa bieżni oraz skoku w dal przy SP w Paprotni pdf

Projekt wykonawczy pdf

Przedmiar robót pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z 26.07.2019 r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.07.2019 r. pdf

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z 02.08.2019 r. pdf

Przedmiar robót - aktualizacja 31.07.2019 r. pdf

Oświadczenie projektanta pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 02.08.2019 r. pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ z 5.08.2019 r. pdf

Zmiana SIWZ z dnia 08.08.2019 r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.08.2019 r. pdf

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 09.08.2019 r. pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - 09.08.2019 r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.08.2019 r. pdf

Zestawienie ofert z dnia 20.08.2019 r. pdf

Informacja o wyborze oferty z dnia 29.08.2019 r. pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2019-07-12)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2019-07-12 12:21:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2019-09-10 10:28:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki