Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 221.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 - 39, fax: 46 - 864 - 25 - 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZYMANOWIE"

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

SIWZ pdf

Zmiana treści SIWZ 12.07.2019 pdf

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 16.07.2019 pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 16.07.2019 pdf

Zestawienie ofert z dnia 19.07.2019 r. pdf

Informacja o wyborze oferty z dnia 14.08.2019 r. pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2019-07-09)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2019-07-09 13:36:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2019-10-09 12:37:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki