Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.548.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 - 39, fax: 46 - 864 - 25 - 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE – I ETAP"

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

SIWZ pdf

Przedmiar robót pdf

STWOiR pdf

Projekt budowlano - wykonawczy pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 15.07.2019 r. pdf

Formularz ofertowy z załącznikami - wersja edytowalna

Zestawienie ofert pdf

Informacja o wyborze oferty z dnia 09.08.2019 r. pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Sprostowanie rozstrzygnięcia pdf

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2019-07-04)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2019-07-04 14:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2019-10-08 09:50:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki