Przygotowanie i dostarczanie posiłków do szkół podstawowych na terenie Gminy Teresin w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Linard

ul. Zielona 18, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 30 45 ,

fax: 46 861 30 45 , strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gops@gopsteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

"Usługa cateringowa – przygotowanie i dostarczanie obiadów dwudaniowych dla dzieci ze szkół podstawowych

zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin w roku szkolnym 2019/2020"

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2019-06-19 14:52:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2019-07-15 14:09:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki