ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TERESIN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 221.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TERESIN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 1 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 2 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 3 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 4 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 5 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 5.1 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 6 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 7 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 8 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 9 /public/get_file.php?id=65492

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.05.2019 r./public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.05.2019 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.06.2019 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.06.2019 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.06.2019 r. nr 2 /public/get_file.php?id=65492

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.06.2019 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 11.06.2019 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2019-05-29 15:31:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2019-06-11 15:13:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki