Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Paprotnia w Gminie Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ  W MIEJSCOWOŚCI PAPROTNIA W GMINIE TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=214894

SIWZ /public/get_file.php?id=214894

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=214894

MPZP /public/get_file.php?id=214894

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=214894

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=214894

Zamiana treści SIWZ z dnia 12.04.2019 r. /public/get_file.php?id=214894

Zestawienie ofert z dnia 18.04.2019 r. /public/get_file.php?id=214894

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=214894

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=214894

Wytworzył:
Ref. Zam. Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2019-04-01 14:58:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2019-05-16 12:28:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki