Wykonanie i dostarczenie gablot zewnętrznych w ramach projektu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Wykonanie i dostarczenie gablot zewnętrznych W RAMACH PROJEKTU PN.  

"ADAPTACJA BUDYNKU DWORCA W TERESINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NA

CELE KULTURALNO-ARTYSTYCZNE – "DWORZEC TO.KULTURA!"" 

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

 
Wytworzył:
Zespół ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-11-16 14:53:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-11-20 13:44:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki