WYPOSAŻENIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - OŚWIETLENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 209.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"WYPOSAŻENIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PN.  

"ADAPTACJA BUDYNKU DWORCA W TERESINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NA

CELE KULTURALNO-ARTYSTYCZNE – "DWORZEC TO.KULTURA!"" - OŚWIETLENIE

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do formularza ofertowego - oświetlenie - wersja edytowalna

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 07.11.2018 r. wraz z załącznikiem /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do formularza ofertowego - oświetlenie - wersja edytowalna 07.11.2018 r. 

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 14.11.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-11-06 11:11:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-12-10 13:57:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki