WYPOSAŻENIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PN. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 209.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"WYPOSAŻENIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PN.  

"ADAPTACJA BUDYNKU DWORCA W TERESINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NA

CELE KULTURALNO-ARTYSTYCZNE – "DWORZEC TO.KULTURA!""

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do Formularza ofertowego - część 1 wersja edytowalna 

Załącznik do Formularza ofertowego - część 2 wersja edytowalna

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 29.10.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do Formularza ofertowego - część 1 - akt. na dzień 29.10.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do Formularza ofertowego - część 1 - akt. na dzień 29.10.2018 r. - wersja edytowalna

Zbiorcze zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu - I część /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty - 2 część /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-10-26 11:17:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-12-10 14:39:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki