Budowa sieci oświetlenia chodnika w miejscowości Topołowa ? I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI TOPOŁOWA - I ETAP"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 28.08.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.08.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Zbiorcze zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. zamówień publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-08-20 13:02:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-12-04 15:27:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki