Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Teresin do placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 209.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TERESIN DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Zbiorcze zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 16.08.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-07-19 12:57:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-12-04 10:53:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki