Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Kaskiej w miejscowości Granice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NA ULICY KASKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANICE"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt wykonawczy /public/get_file.php?id=65492

Projekt organizacji ruchu /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-05-30 15:47:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-08-22 15:41:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki