Przełożenie chodnika wraz z budową oświetlenia ulicznego przy ulicy Ojca Maksymiliana Kolbego w miejscowości Paprotnia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

PRZEŁOŻENIE CHODNIKA WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY OJCA MAKSYMILIANA KOLBEGO W

MIEJSCOWOŚCI PAPROTNIA

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt i przedmiar robót - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Projekt - branża telekomunikacyjna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża telekomunikacyjna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża telekomunikacyjna /public/get_file.php?id=65492

Projekt stałej organizacji ruchu /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 21.05.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia SIWZ z dnia 21.05.2018 r. - przedmiar robót - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-05-10 14:42:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2019-01-29 11:02:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki