Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Teresinie - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W TERESINIE - II ETAP

(WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SPORTOWEGO)"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Projekt - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Projekt - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - instalacja gazowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - instalacja CO /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - technologia kotłownia /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - instalacja wod - kan /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - wyposażenie budynku /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - wyposażenie gabinetu odnowy /public/get_file.php?id=65492

Zmiana SIWZ z dnia 26.04.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do zmiany SIWZ z 26.04.2018 r. projekt - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do zmiany SIWZ z 26.04.2018 r. projekt - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do zmiany SIWZ z 26.04.2018 r. projekt - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-04-24 10:56:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2019-02-13 14:20:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki