Przebudowa ulicy Rynkowej w miejscowości Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA ULICY RYNKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt drogowy - opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Projekt drogowy - plan orientacyjny /public/get_file.php?id=65492

Projekt drogowy - zagospodarowanie terenu /public/get_file.php?id=65492

Projekt drogowy - przekroje /public/get_file.php?id=65492

Projekt drogowy - organizacja ruchu /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.04.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dn. 23.04.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 23.04.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 24.04.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia SIWZ z dnia 24.04.2018 r. - projekt branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Zbiorcze zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-04-09 14:52:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-06-26 15:25:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki