\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„PRZYSTANEK GRANICE” – PUNKT OBSŁUGI TURYSTY W

GMINIE TERESIN

(operacja współfinansowana w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020)

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Projekt branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Projekt branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - kotłownia /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - wentylacja /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10.04.2018 /public/get_file.php?id=65492

Zbiorcze zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-03-29 13:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-08-22 15:37:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki