Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach i ulicach gminnych: ul Koralowa, ul Kasztanowa, Nowe Paski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach i ulicach gminnych: ul Koralowa, ul Kasztanowa, Nowe Paski"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt - ulica Koralowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - ulica Koralowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - ulica Koralowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt - ulica Kasztanowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - ulica Kasztanowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - ulica Kasztanowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt - droga Nowe Paski /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - droga Nowe Paski /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - droga Nowe Paski /public/get_file.php?id=65492

Zbiorcze zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie umowy /public/get_file.php?id=65492

 

 

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-03-19 15:31:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-12-19 13:07:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki