Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Teresin ? Gaj ? ulica Spacerowa i ulica Nadrzeczna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

"BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI TERESIN GAJ – ULICA SPACEROWA I ULICA NADRZECZNA"

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-02-07 14:59:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-03-01 14:51:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki