Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach i ulicach gminnych w miejscowościach: Hermanów, Seroki ? Parcela oraz Pawłowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach i ulicach gminnych w miejscowościach: Hermanów, Seroki – Parcela oraz Pawłowice"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt - droga Pawłowice /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - droga Pawłowice /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - droga Pawłowice /public/get_file.php?id=65492

Projekt - ulica Słoneczna - Seroki - Parcela /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - ulica Słoneczna - Seroki - Parcela /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - ulica Słoneczna - Seroki - Parcela /public/get_file.php?id=65492

Projekt - droga Hermanów /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - droga Hermanów /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - droga Hermanów /public/get_file.php?id=65492

Projekt - droga Hermanów - Kawęczyn /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - droga Hermanów - Kawęczyn /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - droga Hermanów - Kawęczyn /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

 

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-02-07 14:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-03-22 08:46:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki