Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nadrzecznej i ulicy Spacerowej w miejscowości Teresin - Gaj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY NADRZECZNEJ I ULICY SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN - GAJ"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - ul. Spacerowa

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Operat wodnoprawny urządzenie wodne /public/get_file.php?id=65492

Operat wodnoprawny wprowadzenie wód /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - ul. Nadrzeczna

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany przyłącza /public/get_file.php?id=65492

Badania gruntu /public/get_file.php?id=65492

Mapa - zadanie inwestycyjne /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.02.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 13.02.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót z dnia 13.02.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-02-02 12:00:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-03-22 08:44:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki