Przebudowa ulicy Rynkowej w miejscowości Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA ULICY RYNKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt drogowy - opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Projekt drogowy - plan orientacyjny /public/get_file.php?id=65492

Projekt drogowy - zagospodarowanie terenu /public/get_file.php?id=65492

Projekt drogowy - przekroje /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Zmiana SIWZ z dnia 01.02.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.02.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 14.02.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-01-30 14:52:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-04-19 14:50:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki