Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.500.000 PLN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

"UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU NA SFINANSOWANIE

PLANOWANEGO DEFICYTU W KWOCIE 1.500.000 PLN"

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Dokumenty stanowiące załącznik do zaproszenia /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana ZO z dnia 10.11.2017 r. wraz z załącznikiem /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-11-06 09:03:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-11-16 14:10:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki