Przebudowa ulicy Guzowskiej w miejscowości Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA ULICY GUZOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt zagospodarowania i architektoniczno - budowlany - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt utwardzenia gruntu na terenie działek 89/30 i 159/1 - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt remontu skrzyżowania ulicy Torowej z ulicą Krótką - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlano - wykonawczy - branża teletechniczna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża teletechniczna /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - sieci kanalizacji deszczowej /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Uzgodnienia do dokumentacji technicznej /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-09-01 12:47:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-12-12 10:14:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki