Przebudowa drogi gminnej nr 380820W w miejscowości Maurycew - etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 380820W W

MIEJSCOWOŚCI MAURYCEW - ETAP I"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt uproszczony /public/get_file.php?id=65492

Projekt organizacji ruchu /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30.08.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert pdf

Informacja o wyborze oferty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-08-25 12:10:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-11-14 15:10:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki