Dowóz uczniów do szkół postawowych na terenie Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 209.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do SIWZ - trasy dowozów /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert z dnia 18.08.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 25.08.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-08-10 16:31:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-11-17 14:30:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki