Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Teresin do placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z TERENU GMINY TERESIN DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 10.08.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-07-28 14:04:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-08-10 09:39:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki