Zakup energii elektrycznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 209.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zamówieniu Platforma Licytacji /public/get_file.php?id=65492

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - podstawy wykluczenia

Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - warunki udziału w postępowaniu

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej /public/get_file.php?id=65492

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykaz dostaw

Wzór wniosku

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Wyjaśnienia SIWZ z dnia 25.07.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-07-20 14:06:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-08-10 15:02:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki