Nadzór inwestorski nad inwestycjami gminnymi Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 209.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"NADZÓR INWESTORSKI NAD INWESTYCJAMI GMINNYMI GMINY TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - OSP Budki Piaseckie /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - Budowa zaplecza sportowego /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna - ul. Koralowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna - ul. Akacjowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna - ul. Kasztanowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna - w m. Granice /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - droga w m. Szymanów /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - droga w m. Stare Paski /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - ul. Wąska /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - oświetlenie ścieżki rowerowej w m. Szymanów /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 04.07.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu - część 4 branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-06-29 15:49:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-11-09 13:21:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki