Przebudowa dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC GMINNYCH

NA TERENIE GMINY TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

UL. WĄSKA

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 - Plan zagospodarowania /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 - Przekrój /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

DROGA W M. SZYMANÓW

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 - Plan zagospodarowania /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 - Przekrój /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

DROGA W M. STARE PASKI

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 - Plan zagospodarowania /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 - Przekrój /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 01.06.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 29.06.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-05-24 14:29:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-10-13 14:15:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki