Nadzór inwestroski nad zadaniem pn. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 209.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM PN.

"ADAPTACJA BUDYNKU DWORCA W TERESINIE WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NA CELE

KULTURALNO-ARTYSTYCZNE – "DWORZEC TO.KULTURA!""

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 8 do SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 24.05.2017 /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Zestawienie ofert z dnia 30.05.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.07.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-05-22 16:00:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-07-03 13:44:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki