Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Seroki - Parcela

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI SEROKI - PARCELA"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - pokrycie dachu /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - docieplenie /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - adaptacja pomieszczeń /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 13.04.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 19.04.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 25.04.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 17.05.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-04-06 15:20:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-10-13 10:53:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki