Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

na cele kulturalno - artystyczne - "Dworzec TO.Kultura!""

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Program Funkcjonalno - Użytkowy /public/get_file.php?id=65492

Audyt energetyczny /public/get_file.php?id=65492

Audyt energetyczny instalacji fotowoltaiki /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja wyposażenia /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 24.03.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 1 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 2 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 3 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 4 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 5 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 6 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 7 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 8 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 9 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 10 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 11 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 12 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 13 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 14 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 15 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 16 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 17 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 18 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 19 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 20 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 21 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 22 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 23 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 24 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 25 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 26 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 27 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 28 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 29 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 30 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 31 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 32 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 33 /public/get_file.php?id=65492

Archiwalna dokumentacja - karta nr 34 /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 03.04.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.04.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 07.04.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.04.2017 r. /public/get_file.php?id=65492/public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia - Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia -Załącznik do wyjaśnienia - Uszczegółowienie specyfikacji wyposażenia /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia - Oświadczenie -załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik do wyjaśnienia - Zestawienie kosztów - załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Załącznik do wyjaśnienia - Decyzja celu publicznego nr 5/2017 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 1 do decyzji celu publicznego nr 5/2017 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania dla działki 195/19 /public/get_file.php?id=65492

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 18.04.2017 r.

Informacja o wyborze oferty z dnia 27.04.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.05.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-03-20 15:22:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-05-10 14:18:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki