Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwoty 209.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin "

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.03.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.03.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

JEDZ - wersja edytowalna

Zestawienie ofert z dnia 31.03.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 05.04.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-03-15 15:25:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-01-22 16:06:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki