Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 209.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Teresin "

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 6 - wykaz mienia Gminy Teresin do ubezpieczenia

Zmiana SIWZ z dnia 10.03.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 6 - wykaz mienia Gminy Teresin - zamiana 10.03.2017

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 15.03.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.03.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

SIWZ wersja edytowalna

Załącznik nr 6 z dnia 15.03.2017

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 20.03.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 24.03.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-03-09 13:33:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-02-12 14:07:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki