Świadczenie usług pocztowych w obrocie kraowym i zagranicznym dla Gminy teresin w roku 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

I ZAGRANICZNYM DLA GMINY TERESIN W ROKU 2017

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie ZO z dnia 19.12.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do ZO w wersji edytowalnej

Wyjaśnienie i zmiana ZO z dnia 20.12.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja ilościowa z dnia 20.12.2016 r. - załącznika do wyjaśnienia i zmiany

Informacja o wyborze oferty z dnia 27.12.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2016-12-16 13:07:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2016-12-27 13:57:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki