Zakup paliw płynnych dla pojazdów GZGK w Teresinie - 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie reprezentowany przez

Marka Misiaka - Dyrektora

Ul. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski

tel./fax 46 861-37-08

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gzgk@gzgkteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

"ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TERESINIE - 2017 r."

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 24.11.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie ZO z dnia 25.11.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do ZO - wersja edytowalna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana ZO z 28.11.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 02.12.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2016-11-18 09:18:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2016-12-02 14:28:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki