Wykonywanie prac związanych z odzyskiem, unieszkodliwianiem i transportem odpadów w Gminie Teresin - 2017 (kody odpadów: 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie reprezentowany przez

Marka Misiaka - Dyrektora

Ul. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski

tel./fax 46 861-37-08

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gzgk@gzgkteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

Wykonywanie prac związanych z odzyskiem, unieszkodliwianiem i transportem odpadów w Gminie Teresin - 2017 (kody odpadów: 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05)

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 30.11.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2016-11-18 09:10:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2016-11-30 12:39:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki