Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Maszna - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MASZNA - I ETAP"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt:

Część opisowa nr 1 /public/get_file.php?id=65492

Część opisowa nr 2 /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 /public/get_file.php?id=65492

Rys 3 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2016-07-26 15:32:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2016-09-12 14:03:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki