Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teresin - dz. nr ew. 195/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

REALIZACJA ZADANIA PN.

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN (DZ. NR EW. 195/13, OBRĘB GEODEZYJNY TERESIN”

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja projektowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2016-07-15 12:45:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2016-07-29 11:54:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki