Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Maszna, Elżbietów i Szymanów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: MASZNA, ELŻBIETÓW I SZYMANÓW"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - plac zabaw Maszna /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - plac zabaw Elżbietów /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - plac zabaw Szymanów /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - plac zabaw Maszna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - plac zabaw Elżbietów /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - plac zabaw Szymanów /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 11.07.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie SIWZ z dnia 12.07.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.07.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 22.07.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - plac zabaw Maszna -  lipiec 2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - plac zabaw Elżbietów - lipiec 2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - plac zabaw Szymanów - lipiec 2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - plac zabaw Maszna - lipiec 2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - plac zabaw Elżbietów - lipiec 2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - plac zabaw Szymanów - lipiec 2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.07.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty 11.08.16 /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2016-07-05 13:00:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2016-09-12 14:08:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki