Przebudowa drogi gminnej nr 380846W w miejscowości Teresin (ul. Lipowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 380846W W MIEJSCOWOŚCI TERESIN (UL. LIPOWA)"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 14.07.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.07.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2016-07-01 13:04:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2016-07-20 14:41:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki