Świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

 

 

Informacje ws. składania wniosków na okres zasiłkowy 2021/2022

Składanie wniosków

 1. 500 + ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Wnioski elektroniczne na świadczenie wychowawcze 500+ przyjmujemy od 1 lutego 2021 r. do nadal.

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ będzie można złożyć za pomocą:

 • bankowości elektronicznej,
 • portalu empatia.mrips.gov.pl,
 • PUE ZUS.

Wnioski składane drogą tradycyjną ( wnioski papierowe ) dotyczące świadczenia wychowawczego 500 + przyjmujemy od 1 kwietnia 2021 r. do nadal.

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.


WAŻNE! Prosimy o uważne wypełnianie wniosków i o zadbanie, aby w formularzach nie pomijać członków rodziny (dzieci oraz ich rodziców), numerów PESEL, a także danych adresowych oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej - takiego wniosku nie można edytować.

 1. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski elektroniczne na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  przyjmujemy od 1 lipca 2021 r.

Wnioski składane drogą tradycyjną (wnioski papierowe) na zasiłek rodzinny
oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyjmujemy od 1 sierpnia 2021 r.

W/w wnioski będzie można złożyć:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 2,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • portalu empatia.mrips.gov.pl.


WAŻNE! Prosimy o uważne czytanie i wypełnianie wniosków, a także przekazywanie rzetelnej informacji zgodnej ze stanem faktycznym. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział świadczeń rodzinnych GOPS Teresin pracuje w następujących godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa 08.00 – 16.00
 • czwartek, piątek                   07.00 – 15.00.

Formularze wniosków od lipca 2021 r. będzie można pobierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zielona 18, pokój nr 2 oraz ze stron internetowych: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (www.mrips.gov.pl) i www.bip.teresin.pl w zakładce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 


Terminy składania wniosków i terminy wypłaty świadczeń

 1. 500 + ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
 • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm::

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
 • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.
 1. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


WAŻNE! Aby zachować ciągłość wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioski w sprawie ustalenia uprawnień do tych świadczeń na okres zasiłkowy 2021/2022  należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 • Jeżeli wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od 1 września 2021 r. do 30 września 2021 r., ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.
 • Jeżeli wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r., ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • Jeżeli wniosek o świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r.ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz ich wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r. z wyrównaniem.
 • Jeżeli wniosek o świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wpłynie do tut. Ośrodka w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz ich wypłata nastąpi do 28 lutego 2022 r. z wyrównaniem.

.

 

Najważniejsze informacje o programie 500+ pdf

Jak złożyć wniosek 500+ on-line?

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - tekst jednolity  pdf

Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pdf

Karta informacyjna - Świadczenie wychowawcze (Program 500+) pdf

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  pdf

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego pdf

 

 

 

 

  

 

 

Wytworzył:
Jacek Tomaszewski
(2016-03-02)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2016-03-02 12:07:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2021-07-08 08:42:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki