Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Teresin w roku 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

I ZAGRANICZNYM DLA GMINY TERESIN W ROKU 2016

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści ZO z dnia 16.11.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik - strona 14 ZO /public/get_file.php?id=65492

Załącznik - Formularz ofertowy i załączniki do ZO - wersja edytowalna

Zmiana treści ZO z dnia 19.11.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana ZO z dnia 23.11.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik - Specyfikacja ilościowo - cenowa z dnia 23.11.2015 r. - wersja edytowalna

Informacja o wyborze oferty z dnia 04.12.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2015-11-12 14:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-12-04 10:22:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki