Budowa linii kablowej NN oświetlenia ulicznego - droga gminna nr 814W

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

REALIZACJA ZADANIA PN.

„BUDOWA LINII KABLOWEJ NN OŚWIETLENIA ULICZNEGO - DROGA GMINNA NR 814W W MIEJSCOWOŚCI SZYMANÓW”

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2015-10-07 13:58:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-10-19 10:19:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki