Budowa windy osobowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Teresinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

BUDOWA WINDY OSOBOWEJ PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TERESINIE

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 02.09.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.09.2015 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2015-08-24 14:04:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2015-09-14 14:10:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki