Przygotowanie i dostarczanie posiłków do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Teresin w roku szkolnym 2015/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 207.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Linard

ul. Zielona 18, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 30 45 ,

fax: 46 861 30 45 , strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gops@gopsteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

„PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

 

NA TERENIE GMINY TERESIN W ROKU SZKOLNYM 2015/2016”
 
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2015-07-23 08:59:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2016-02-25 13:46:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki